044 5979699

Yrityksemme tarina

Jorma Pudas aloitti metsäalan palveluyrityksensä Tmi Erä-Jorma vuonna 2000. Alussa yrityksen toiminta käsitti metsän hakkuutöitä, pihapuiden ja puistometsiköiden raivausta ja kunnostusta sekä erilaisten ulkoilmatapahtumien ja juhlatilaisuuksien puitteiden ja ruokailujen järjestämistä. Vuonna 2007 yrityksen toimintaan tulivat pojat Esa ja Ismo Pudas. Tällöin toiminta laajeni leikki- ja ulkovälineiden asennustöihin, ulkoilureittien rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä rakennusten ja putkilinjojen LVI-töihin ja urakointeihin.

Tänä päivänä toimintamme koostuu puustohakkuu- ja raivaustöistä, eri tahoille toteutettavista tarjoiluista, leikkikenttien ja kuntoilureittien rakennustöistä ja niihin kuuluvien kalusteiden asennuksista, ulkoilu- ja luontoreittien suunnittelu-, rakennus- ja raivaustöistä sekä erilaisten johto- ja putkilinjojen hitsaus- ja asennustöistä.

Erä-Jorma Oy on perheyritys, jonka osakekannan omistavat Jorma, Esa ja Ismo Pudas. Yritys työllistää omistajiensa lisäksi vakituisesti yhden ulkopuolisen ja 4-5 sesonkityöntekijää. Erä-Jorman tapana on tehdä tilatut työt ja urakointikohteet yrittäjävetoisesti, kerralla oikein. Yrityksen toiminnassa kiinnitetään huomiota korkeaan laatuun ja turvallisiin työtapoihin, kaikki työntekijät ovat suorittaneet vaadittavat turvallisuuskoulutukset.